Politica de confidențialitate

și de protecție a datelor cu caracter personal

Prezenta Politică de confidenţialitate furnizează informaţii despre colectarea si utilizarea („procesarea”) de către Dacodasoft a datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu utilizarea site-ului www.profxuser.com, precum și despre drepturile cu privire la confidenţialitate pe care le aveţi în legătură cu aceste activităţi de procesare.

 1. Definiții

  • „date cu caracter personal”, cuprind orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Datele personale reprezintă informaţiile care sunt corelate cu o persoană fizică identificată sau cu o persoană fizică identificabilă. De exemplu, pot include, printre altele, numele, adresa, adresa de e-mail, detaliile de contact de business sau informaţii colectate prin intermediul interacţiunilor dvs. cu noi prin site-ul nostru web sau la evenimente.;
  • „prelucrarea datelor cu caracter personal”, înseamnă orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
  • „operator” este persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare;
  • „persoana vizată” sunteți dvs., cel care accesați site-ul nostru, în calitate de persoană fizică.
 2. Datele cu caracter personal pe care le colectam si le prelucram includ:

  1. Nume și prenume, CNP, adresă de email;
  2. În momentul accesării Site-ului, anumite date sunt în mod automat transmise de către browser-ul persoanei vizate și sunt colectate și stocate de către noi. Aceste date includ, fără a se limita la:
   1. Adrese IP;
   2. Tipul browser-ului și versiunea sa;
   3. Tipul de aparat utilizat și sistemul de operare;
   4. Data și ora accesării Site-ului;
   5. Locația persoanei vizate.

  Datele persoanei vizate pot fi transferate în scopul stocării către server-ul administrat de furnizorul de servicii IT sau unul dintre afiliații și/sau subcontractorii săi, cu condiția ca măsurile tehnice, organizaționale și personale să fie menținute la același nivel.

  Prelucrarea datelor personale în vederea verificării identității solicitantului strict limitat la descărcarea certificatului de absolvire, conform literei c) de mai sus se realizează prin intermediul platformei: shuftipro.com, de către societatea Shufti Pro Limited, cu sediul în Coppergate House, 10 Whites Row, E1 7NF, Londra, Marea Britanie.

  De asemenea, vom colecta și stoca toata corespondența pe care o va transmite o persoană vizată, precum notificări, întrebări și solicitări.

  Utilizăm informaţiile dvs. personale pentru a vă răspunde la cereri; pentru a oferi funcţionalităţi pe site-ul nostru; pentru a promova şi adapta produsele şi serviciile în interesul dvs. sau al companiei dvs.; pentru a dezvolta, îmbunătăţi performanţa şi securiza site-ul, produsele şi serviciile noastre şi pentru a respecta legile aplicabile, cum ar fi conformitatea cu o cerere de renunţare.

  Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea, etnia, credințele religioase sau politice. De asemenea, nu colectăm date despre copii.

  Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete care ne-au fost furnizate.

  Societatea noastră tratează securitatea datelor personale foarte serios, prin adoptarea și revizuirea periodică a măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice, menite să protejeze datele împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la date este permis doar persoanelor autorizate, care și-au însușit în prealabil obligațiile de confidențialitate.

  Datele cu caracter personal pot fi transmise la cerere, autorităților în drept, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 3. Domeniul de aplicare

  Societatea procesează informaţii despre dvs. colectate direct de la dvs. atunci când creaţi un cont pentru a accesa serviciile noastre.

  Informaţii specifice despre dvs. pe care Societatea le poate colecta şi procesa în funcţie de interacţiunea cu dvs., includ:

  • numele şi prenume, adresele de e-mail, CNP, necesare pentru crearea contului de utilizator și susținerea examenului de testare a cunoștințelor, precum și pentru eliberarea certificatului ProFxUser;
  • imagine foto-video, CNP, adresă, serie și număr CI, emitent și valabilitate CI, locul nașterii atunci când descărcați certificatul de absolvire (testare a cunoștintelor);
  • ID-uri unice, cum ar fi ID-ul dispozitivului dvs. mobil sau ID-ul cookie-ului din browserul dvs.;
  • adresa IP şi informaţii care pot fi derivate din adresa IP, cum ar fi locaţia geografică;
  • informaţii despre un dispozitiv pe care-l utilizaţi, cum ar fi browserul, tipul de dispozitiv, sistemul de operare, prezenţa sau utilizarea „aplicaţiilor”, rezoluţia ecranului şi limba preferată;
  • anumite informaţii despre localizare sau geolocalizare pe care le furnizaţi direct sau prin mijloace automate, dacă alegeţi să activaţi serviciile bazate pe localizare de pe dispozitivul dvs.;
  • date comportamentale despre calculatorul sau dispozitivul conectat la internet, pe care-l utilizaţi când interacţionaţi cu site-ul, cum ar fi reclamele pe care aţi făcut clic sau pe care le-aţi vizualizat, site-ul şi zonele de conţinut, data şi ora activităţilor sau căutarea pe web utilizată pentru a găsi şi a naviga la un site.

  Anumite informaţii online despre dvs. sau dispozitivul dvs. pot proveni și din utilizarea cookie-urilor de pe site-ul nostru.

 4. De ce și cum utilizăm informațiile dvs. personale?

  Putem utiliza informaţii personale în următoarele scopuri:

  • pentru a vă facilita accesul la testul online, în vederea obținerii certificării;
  • pentru eliberarea, respectiv descărcarea certificatului de absolvire a testării online;
  • pentru a comunica şi pentru a răspunde la cererile şi solicitările dvs.;
  • pentru a administra un cont cu autentificare unică;
  • pentru a analiza, a dezvolta, a îmbunătăţi şi a optimiza utilizarea, funcţionarea şi performanţa site-ului şi a produselor şi serviciilor noastre;
  • pentru a administra securitatea şi funcţionarea site-ului, unităţilor, reţelelor şi sistemelor noastre;
  • pentru a respecta legile şi reglementările aplicabile şi pentru a ne desfăşura activitatea.
 5. Care este baza pentru procesarea informațiilor despre dvs.?

  • Prelucrarea datelor dvs cu caracter personal are la bază consimțământul dvs. liber exprimat, conștient și neechivoc.
  • Avem un interes legitim pentru a procesa informaţii de contact şi informaţii conexe despre dvs. pentru a comunica corespunzător cu dvs. şi pentru a răspunde solicitărilor dvs.
  • Ne bazăm pe interesul nostru legitim pentru a analiza, dezvolta, îmbunătăţi şi optimiza site-ul, unităţile, produsele şi serviciile noastre şi pentru a menţine securitatea site-ului, reţelelor şi sistemelor noastre.
  • Ne bazăm pe interesul legitim atunci când prelucrăm datele personale pentru prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda si spălarea de bani sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale.
  • Pentru a respecta legile şi reglementările aplicabile, cum ar fi pentru a respecta o citaţie sau alt proces legal sau pentru a procesa o cerere de renunţare.
 6. Pe ce perioadă păstrăm informațiile personale?

  Societatea menţine informaţiile personale pe următoarele perioade de păstrare: 10 ani.

 7. Cum sunt securizate informațiile dvs. personale?

  Societatea a implementat măsurile tehnice, fizice şi organizaţionale adecvate, proiectate să protejeze informaţiile personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale ori a pierderii, deteriorării, modificării accidentale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva altor forme de procesare ilegală.

  Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

  În timp ce ne străduim să vă protejăm datele cu caracter personal, nu putem să ne asumăm răspunderea și nici să asigurăm securitatea informațiilor pe care le transmiteți prin internet și vă indemnăm să luați toate măsurile de precauție pentru a vă proteja datele cu caracter personal atunci când utilizați astfel de platforme. Vă recomandăm să vă schimbați des parolele, să utilizați o combinație de litere și cifre și să vă asigurați că utilizați un browser securizat.

 8. Principiile ce guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal

  • Colectarea datelor dvs. se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime. Datele nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri.
  • Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate.
  • Procesarea datelor dvs. se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă.
  • Toate datele dvs. vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară.
  • Datele dvs. nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor.
  • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.
 9. Utilizarea datelor personale

  Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopul mai sus menționat.

  Accesul la datele personale este strict limitat personalului și/sau colaboratorilor noștri care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

 10. Procesul decizional automatizat

  La fel ca multe companii, uneori folosim automatizarea pentru a vă oferi servicii mai rapide, mai bune, mai coerente și mai corecte și pentru a asigura încredere și veridicitate în certificatul obținut. Aceasta va implica utilizarea tehnologiei pentru a vă oferi răspunsuri sau decizii automatizate.

  Aveți dreptul să aveți obiecții față de procesele decizionale automatizate prezentate mai jos. În aceste cazuri, aveți dreptul să ne solicitați să ne asigurăm ca unul dintre consilierii noștri examinează o decizie automatizată, pentru a ne informa despre modul în care vă simțiți în privința ei și pentru a ne cere să reconsiderăm decizia.

  Conform legii, prin proces decizional automatizat se înțelege luarea unei decizii folosind tehnologie, fără implicarea unei persoane.

  Procesele stabilite mai jos implică procesul decizional automatizat:

  1. Solicitantul este rugat să își activeze camera telefonului mobil astfel încât softul Shufti Pro să îi rețină semnalmentele faciale ale acestuia într-o scurtă filmare, care are scopul exclusiv de a elimina riscul prezentării unei imagini fotografice necorespunzatoare adevărului;
  2. Solicitantul este apoi rugat să arate la cameră cartea de identitate în scopul scanării sale;
  3. Softul Shufti Pro compară imaginile foto și video și returnează confirmarea că persoana filmată la punctul 1 și imaginea scanată a cărții de identitate de la punctul 2 sunt ale aceleiași persoane, că acestea coincid și că, în plus, corespund cu nume, prenume, CNP persoanei care și-a creat cont de utilizator și a susținut testarea online.

  Aceste informații cu caracter personal (inclusiv numele dvs., data nașterii, CNP, sexul și țara în care locuiți) sunt distribuite, în scopul verificărilor de mai sus și pentru prelucrare, unor companii terțe, pe care le folosim pentru a efectua verificări antifraudă, respectiv către societatea Shufti Pro Limited, cu sediul în Coppergate House, 10 Whites Row, E1 7NF, Londra, Marea Britanie.

 11. Drepturile dumneavoastră

  Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal:

  1. De a solicita informații privind deținerea de informații personale despre dvs. și, dacă da, despre ce informații este vorba și de ce le deținem/folosim;
  2. De a solicita accesul la informațiile dvs. personale prelucrate de către societatea noastră.
  3. De a solicita rectificarea informațiilor personale pe care le deținem în legătură cu dvs.
  4. De a solicita ștergerea informațiilor dvs. personale.
  5. De a vă opune prelucrării informațiilor dvs. personale în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim (sau pe cel al unei terțe părți) și există ceva despre situația dvs. specifică care vă face să doriți să obiectați asupra prelucrării pe acest motiv. De asemenea, aveți dreptul să faceți obiecții în cazul în care prelucrăm informațiile dvs. personale în scopuri de marketing direct.
  6. De a vă opune cu privire la luarea automată a deciziilor, inclusiv analiza profilului, respectiv să nu faceți obiectul niciunei decizii automate ca urmare a utilizării informațiilor dvs. cu caracter personal sau a analizei profilului dvs.
  7. De a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
  8. De a solicita transferul datelor dvs. cu caracter personal într-o formă electronică și structurată către dvs. sau către o altă parte - dreptul la „portabilitatea datelor”.
  9. De a vă retrage consimțământul în orice moment în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal care sunt prelucrate de Dacodasoft în baza consimțământului dvs.
  10. Dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

  Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus la lit. a), b) și h), vă rugăm să ne contactați la adresa: office@profxuser.com. Nu va trebui să plătiți o taxă pentru a vă accesa informațiile personale (sau pentru a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă dacă solicitarea dvs. de acces este evident nefondată sau exagerată. De asemenea, putem refuza să dăm curs cererii în astfel de situații.

Societatea poate revizui din când în când această politică. În cazul în care Societatea aduce modificări substanțiale acestei Politici, vă vom notifica prin e-mail sau prin publicarea unui anunț pe site înainte de data efectivă a modificărilor. Continuând să accesați sau să utilizați site-ul Web după ce aceste modificări devin efective, reprezintă faptul că sunteți de acord cu politica revizuită.