Angajamentul Dacodasoft SRL cu privire la protecţia datelor cu caracter personal

Notă de informare

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest, pentru a va furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate.

Dacodasoft SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacodasoft SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, urmare a manifestarii intentiei de a participa la testarea pentru obtinerea certificatului ProFxUser. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, plecand de la premiza ca sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, de exemplu prin unul dintre formularele utilizate pentru înregistrarea pe platforma www.profxuser.com in vederea participarii si parcurgerii testului pentru obtinerea certificatului ProFxUser.

Dacodasoft SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor pentru care s-a a fost acordat, respective pentru accesarea platformei si participarea la testarea cunostintelor, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează Dacodasoft SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), Dacodasoft SRL vă poate solicita anumite date cu caracter personal

În acest sens, Dacodasoft SRL va prelucra următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, e-mail, CNP.

În cazul în care, după parcurgerea cu succes a testării, doriți să descărcați certificatul de absolvire (testare a cunoștințelor), atunci se vor prelucra urmatoarele date cu caracter personal: imagine foto-video, CNP, adresă, serie și număr CI, emitent și valabilitate CI, locul nașterii. Prelucrarea acestor date personale se realizează prin intermediul platformei: shuftipro.com, de către societatea Shufti Pro Limited, cu sediul în Coppergate House, 10 Whites Row, E1 7NF, Londra, Marea Britanie.

Pentru confirmarea identității dvs., semnalmentele faciale sunt comparate cu fotografia inclusă în cartea de identitate, informațiile înscrise în aceasta sunt la rândul lor verificate prin raportare la informațiile furnizate pe parcursul procesului de creare a contului de utilizator; în cazul identificării unor inadvertențe vom putea dispune efectuarea de verificări suplimentare, timp în care descărcarea certificatului nu va fi posibilă.

Baza si Temeiul legal al prelucrarilor de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Deoarece prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile

Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Dacodasoft SRL va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

În relaţia cu Dacodasoft SRL, dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către Dacodasoft SRL şi nu sunt comunicate altor destinatari, decât, dacă este cazul:

  • instanțelor de judecată sau altor autorități ale statului în condițiile legii;
  • Shufti Pro Limited, strict limitat la scopul identificării identității dintre cel care a promovat cu succes testarea online și solicitantul certificatului de absolvire a acestei testări.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, Dacodasoft SRL va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de desfăşurare a testării. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate timp de 10 ani.

Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce Dacodasoft SRL depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, Dacodasoft SRL utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către Dacodasoft SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Dacodasoft SRL şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

Pentru exercitarea drepturilor anterior mentionate, dumneavoastră ne puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: office@profxuser.com sau la următoarea adresă de corespondenţă: Dacodasoft SRL, Bd.Ferdinand I nr.117B București 021387.

De asemenea, va puteti adresa oricand, cu o plangere sau sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in b-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Cod Postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.

In cazul in care intervin modificari ale prezentei Note de informare, acestea vor fi aduse la cunostinta dvs.

Cerere exercitare a dreptului la stergerea datelor